Psykoterapi


Terapi er en investering

i at få det liv du ønsker 


Der kan være mange forskellige årsager til at vælge at gå i terapi. Beslutningen om at gå i terapi, ser jeg som en sund beslutning og et tegn på, at du har taget ansvar for dit eget liv. En proces, hen imod den forandring du ønsker.

 

Livet byder uundgåeligt på kriser, dilemmaer, vanskelige beslutninger og konflikter, som kan kræve proffesionel hjælp/sparring.


Den terapeutiske samtale kan hjælpe dig med at finde eller genfinde dine ressourcer, sikre dit fundament, således du også fortsat kan håndtere den med- og modgang, som livet naturligt giver.


Mit fokus i samtalen vil være, at du får øje på dynamikker og mønstre, der ligger bagved dine symptomer og adfærd. Det vil sige, at vi arbejder med og fokuserer på de tanker og følelser, som har indflydelse på, at du mistrives, føler dig trist eller stresset.


Selvindsigt

-

Selverkendelse

-

Selvværd

-

Selvrespekt

Psykoterapi kan hjælpe hvis du:

 • føler mindreværd, synes du ikke er god nok
 • er utilfreds med dig selv
 • har mistet glæden, føler tristhed og er ked af det
 • føler dig ensom
 • har problemer med relationer i dit liv (på arbejde eller privat)
 • oplever meningsløshed
 • oplever stressrelaterede symptomer
 • oplever ubalance mellem privatliv og arbejdsliv
 • har problemer i parforholdet - og mange andre ting, der giver dig uro i kroppen og lyst til at noget kan/skal være anderledes


Samtaleforløbet vil bl.a. give dig:

 • større indsigt i dine styrker, muligheder og personlige ressourcer.
 • indsigt i hvilke tanker og følelser, der ligger bag din adfærd 
 • viden om bagvedliggende dynamikker og mønstre
 • redskaber til at ændre adfærd og tanker 
 • hjælp til at håndtere de situationer, der er svære for dig
 • overskud til at være mere – for dig selv, og dermed for andre
 • et bedre fundament
 • indre balance
 • bedre livskvalitet