MBTI

MBTI® - Myers-Briggs Type Indikator

Myers-Briggs Type Indikator (MBTI®) er en personlighedstypeindikator, som er rigtig god at bruge til både at skabe individuel personlig udvikling, eller hvis et team har brug for at gennemgå en udviklingsproces.


Mange bliver lidt nervøse ved tanken om at blive ”testet”, men MBTI® imødekommer dette ved  at at være et positivt udviklingsværktøj, hvor resultatet fra MBTI spørgeskemaet identificerer de værdifulde forskelle, der findes mellem mennesker. De kan være kilde til mange misforståelser og fejlagtig kommunikation, når mennesker skal interagere med hinanden. Myers-Briggs Type Indikator fokuserer på forskellighederne som et aktiv, der kan bruges konstruktivt.


Værktøjet giver klarhed i forhold til den enkeltes adfærd og behov i forskellige situationer og hvorfor vi i disse situationer har forskellig adfærd og reaktioner eksempelvis hvordan vi:


  • foretrækker at kommunikere, handle og træffe beslutninger
  • går til en arbejdsopgave og samarbejder med andre


MBTI bidrager til en udviklingsproces ved at skabe øget indsigt og forståelse både i forhold til den individuelle udvikling, medarbejderudvikling og lederudvikling, men også ift. udvikling af teams og organisationer. 


Denne viden kan være til stor hjælp bl.a. i forhold til temaerne samarbejde og kommunikation både i relation til kolleger, ens partner og familie. Og i sidste ende bidrage til større arbejdsglæde og trivsel for den enkelte og dermed for virksomheden.

MBTI® - Myers-Briggs Type Indikator identificerer fire grundlæggende præferencer, som bidrager til at beskrive den enkeltes personlighedstype og derigennem,  hvordan vi interagerer med omverdenen og med hinanden.


Præferencer:

Ekstrovert eller Introvert
Beskriver om man foretrækker at rette sin opmærksomhed og energi mod mennesker og ting i den ydre verden (ekstrovert) eller mod sin egen indre verden (introvert).


Sansning eller Intuition
Beskriver hvordan man tilegner sig information og opfatter ting.

Sansning fokuserer på den håndgribelige verdens konkrete fremtræden, mens intuition opfatter mening, sammenhænge, muligheder og helheder.


Tænkning eller  Følen
Beskriver hvordan man vurderer og træffer afgørelser.

Tænkning vurderer objektivt, analyserer og tænker i kriterier, årsag og virkning.

Følen afgør, hvad der foretrækkes, på grundlag af personlige værdinormer.


Vurdering eller Opfattelse

Beskriver hvordan man orienterer sig mod den ydre verden.

Mennesker med vurdering som præference foretrækker at leve på en planlagt, velordnet måde, mens mennesker med opfattelse som præference foretrækker at leve fleksibelt og spontant.

Psykoterapeut MPF Karin Fahrman, Certificeret MBTI I & MBTI II. Tlf. 52 11 66 09.

Karin Fahrman

Certificeret

MBTI I & MBTI II & Psykoterapeut MPF

tlf. 52 11 66 09

karin@karinfahrman.dk

Samarbejde -MBTI  udviklingsforløb. Kontakt Psykoterapeut MPF Karin Fahrman tlf. 52116609.

Kontakt mig gerne for et tilbud eller en uforpligtende snak om, hvordan du og/eller dit team kan bruge MBTI som udviklingsværktøj.  Prisen afhænger af projektet størrelse herunder antallet af deltagere.